550 giáo viên ở tỉnh Đồng Nai tham gia tập huấn an toàn giao thông trước thềm năm học mới

August 21, 2015

Ngày 21/08/2015 – Tỉnh Đồng Nai

dongnai
Nhân viên Quỹ AIP trao đổi về đội mũ bảo hiểm đúng cách cùng người tham dự.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Nai (Sở GD&ĐT) và Ban An toàn Giao thông (BATGT) đã tổ chức hội thảo tập huấn kéo dài hai ngày về giáo dục an toàn giao thông cho 550 giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, và trung học phổ thông trong tỉnh. Hoạt động là sự kiện nâng cao năng lực cho giáo viên ở tỉnh Đồng Nai năm học 2015-2016.

Cô Nguyễn Hồng Nhu, Điều phối viên Chương trình của Quỹ AIP Việt Nam đã tập huấn cho người tham dự về an toàn cho người đi bộ và đội mũ bảo hiểm, đồng thời đề xuất các hoạt động truyền thông và giáo dục mà nhà trường có thể áp dụng nhằm khuyến khích thay đổi hành vi tích cực của học sinh và phụ huynh.

Giáo viên đã thảo luận tích cực và tổ chức hoạt động dạy thử vào cuối buổi tập huấn. Tài liệu tập huấn và các đề xuất đưa ra trong buổi hội thảo được đánh giá rất cao. Người tham dự sẽ sử dụng kiến thức có được từ tập huấn nhằm triển khai các hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường.

Sở GD&ĐT và Ban ATGT Đồng Nai lên kế hoạch phân phát các tài liệu truyền thông bao gồm 14,300 bảng hiệu và 60,000 cuốn tập cho các trường, đồng thời tài trợ 5,000 mũ bảo hiểm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

[Back to previous page]